Urbanologi

Läser Lefebvre Staden som rättighet och fastnar i språkets vindlande gångar. Sten Gromark beskriver stilen väl i efterordet:

Det ska inte förnekas att Henri Lefebvre är rätt arbetsam att läsa. Han skriver i en tradition som är ovan för en svensk publik. Den franska akademiska diskursen är subjektiv, abstrakt och associativ där den anglosaxiskt inspirerade svenska motsvarigheten är objektiverande, tydligt disponerad och noggrant belagd: och Lefebvre utnyttjar formens möjligheter till det yttersta.

Lefebvre rör sig kring den urbana problematiken och den verklighet som han kallar för ”urbanismen” en social praktik – en verksamhet – där politiska strategier blandas med teoretiska element. Mottot som ju också är titel på skriften: staden som rättighet tål att tänkas på. Vem är inkluderad i staden idag? Vem har rätt till staden?

BRÖST på Kvinnohistoriskt museum

Det är ett laddat ämne och inte minst när olika generationer höjer rösten och berättar om sina erfarenheter av BRÖST blir det tydligt hur tiderna förändras. Från 50-talets toppiga bröstmode där kroppen stängdes in i ärvda bysthållare som man inte talade om till behå som brändes och toplessmode. Fotografen Elisabeth Ohlson-Wallin har tagit bilderna som visas i utställningen. Kända kvinnor i olika ålder håller en svartvit bild av sina bröst framför sig. De är snygga, välsminkade och framför allt påklädda och håller stolt upp bilden framför bröstet.

Det är smart gjort och kan sammanfattas med ett ord: STOLTHET.