Urbanologi

Läser Lefebvre Staden som rättighet och fastnar i språkets vindlande gångar. Sten Gromark beskriver stilen väl i efterordet:

Det ska inte förnekas att Henri Lefebvre är rätt arbetsam att läsa. Han skriver i en tradition som är ovan för en svensk publik. Den franska akademiska diskursen är subjektiv, abstrakt och associativ där den anglosaxiskt inspirerade svenska motsvarigheten är objektiverande, tydligt disponerad och noggrant belagd: och Lefebvre utnyttjar formens möjligheter till det yttersta.

Lefebvre rör sig kring den urbana problematiken och den verklighet som han kallar för ”urbanismen” en social praktik – en verksamhet – där politiska strategier blandas med teoretiska element. Mottot som ju också är titel på skriften: staden som rättighet tål att tänkas på. Vem är inkluderad i staden idag? Vem har rätt till staden?

Nu dog du!

Läser Sven Lindqvists ”Nu dog du: Bombernas århundrade” och går vilse i dispositionen.

Men i begynnelsen var alltså bomben. Den började användas i krig ungefär samtidigt som krutets kemiska formel först publicerades 1044.

Det gör ingenting. Jag kommer tillbaka, söker nya irrvägar och har till sist fått med varje kortkapitel, inalles 400.

Den första bomb som fälldes från flygplan exploderade i en oas utanför Tripoli den 1/11 1911.

Bombens (idé)historia innehåller kolonialism, folkmord och inte minst rasism. Och den är inte färdigskriven.

Faslane av och med Jenna Watt

Jag lär mig något nytt. Går på kulturterapi. Lyssnar (och ser) Jenna Watt från Skottland framföra sin monolog ”Faslane” på Bildmuseet i Umeå. Om pågående kärnvapendebatt, om aktivism, om familjeband och inte minst om Faslane:

Faslane ligger sex mil från Glasgow och är hem för Storbritanniens kärnvapenprogram. Fyra u-båtar är utrustade med åtta missiler och 40 stridsspetsar. Varje stridsspets anses vara åtta gånger så kraftfull som atombomben som fälldes över Hiroshima 1945.

Jag minns 70-talet, debatten om kärnkraft och jag var tillräckligt gammal för att förstå kapprustning och mardrömma om tredje världskriget. Vi är tillbaka där. Samtidigt som monologen pågår talar Sveriges ÖB om att försvaret saknar miljardbelopp. För att höja försvarsförmågan. Rädslan smyger fram. Läs på, lär mer, tänk själv. Varför utökad fordonsflotta, utbyggd underrättelseverksamhet och mer övningsverksamhet?  Jenna Watt hjälper till med svaren men rädslan fortsätter att smyga.